Konkurshjælp Danmark forsøger ved enhver opgaveløsning, at udføre denne til en fair pris, der står i rimeligt forhold til sagens værdi og den ydede indsats ved opgavens løsning. I den forbindelse tilstræbes altid, at håndtere opgaven på rette niveau.

Det kan være meget vanskeligt, at vurdere et honorar baseret på ovennævnte parametre ved opgavens modtagelse, men vi bestræber os på, at informere vores klienter bedst muligt. Normalt udsteder vi en faktura i startfasen, midtvejs samt når opgaven er afsluttet. Betalingsbetingelserne aftales i hvert enkelt tilfælde, og der tillægges moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregner vi renter i overensstemmelse med Rentelovens regler.

Klienten betaler udover honoraret, omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven. Herunder eksempelvis afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Det afhænger af beløbets størrelse, om vi udlægger beløbet for klienten, eller om vi beder om forudbetaling af beløbet.

Det samme er tilfældet med vores eksterne rådgivere, udgifter til tinglysning eller andre omkostninger i den retning.

Kontakt Konkurshjælp Danmark for et indledende møde

    Hvis og såfremt du ønsker det, er du velkommen til at indtaste: Firmanavn, adresse, CVR-nummer samt en beskrivelse af opgaven. Alle oplysninger behandles fortroligt.