Et selskab kan erklæres konkurs, hvis der foreligger insolvens. Vores mål er at undgå konkurs.

Man er normalt insolvent, hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden, og den manglende betalingsevne ikke kun er midlertidig.

Aktiviteter gøres op og fordeles mellem de tilbageværende kreditorer.

En konkurs kan undgås, og det forsøger vi i det omgang det er muligt hos Konkurshjælp Danmark.

Jo før du kontakter os – desto bedre resultater vil vi opnå sammen med dig. Dette fordi en konkurs er en hård psykisk belastning for medarbejderne, virksomhedens ledelse, samt ikke mindst virksomhedsejeren. Omvendt hvis der efter en fælles betragtning ikke kan undgås en konkurs, ja så findes der gode og fornuftige løsninger, for at kunne opretholde driften af virksomheden i andet regi, for nye aktiviteter, for at skabe nye veje, eller for at begrænse de personlige tab både psykisk og fysisk.

Banker, kreditorer, leverandører, produktion, personlige forhold, fogedret, skifteret, ændring af selskabets navn/adresse, skat, likvidator, kurator, diskretions udarbejdelse af virksomhedens ledelse  m.v. gennemgår vi sammen med dig i ønsket omfang, således at den bedste løsning kan iværksættes.

Kontakt Konkurshjælp Danmark for et indledende møde

    Hvis og såfremt du ønsker det, er du velkommen til at indtaste: Firmanavn, adresse, CVR-nummer samt en beskrivelse af opgaven. Alle oplysninger behandles fortroligt.